CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN – GOMMY.COM.VN

 1. Mục đích và phạm vi thu thập:

  • Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website gommy.com.vn bao gồm: email, điện thoại, địa chỉ Khách hàng,..Đây là các thông tin www.gommy.com.vn cần Khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và www.gommy.com.vn liên hệ xác nhận khi Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ tại www.gommy.com.vn nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.
  • Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ các thông tin khi gửi liên hệ và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho website gommy.com.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
 2. Phạm vi sử dụng thông tin:

Công ty thu thập Thông tin của Khách hàng chủ yếu phục vụ cho mục đích hỗ trợ, duy trì mối liên hệ với Khách hàng như:

 • Duy trì liên lạc với Khách hàng, giải đáp các thắc mắc của Khách hàng liên quan đến Dịch vụ của Công ty;
 • Gửi thư ngỏ, thư cảm ơn;
 • Thông báo đến Khách hàng các Thông tin khuyến mại, quảng cáo hoặc cho các mục đích tiếp thị trực tiếp.
 • Đánh giá và phân tích thị trường, Khách hàng, Dịch vụ của Công ty;
 • Công ty thu thập Thông tin để phục vụ cho các mục đích nâng cao chất lượng Dịch vụ như:
 • Xác định người truy cập, website của Công ty;
 • Phân tích và tối ưu hóa các website của Công ty;
 • Các nội dung khác mà Công ty được phép sử dụng Thông tin không trái với quy định của pháp luật.
 1. Thời gian lưu trữ thông tin:

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của www.gommy.com.vn.

 1. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân:

Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của Khách hàng/ thành viên thuộc một trong những trường hợp sau:

 • Công Ty Cổ Phần Hoàng Tiến
 • Các đối tác có ký hợp động thực hiện 1 phần dịch vụ do Công Ty Cổ Phần Hoàng Tiến cung cấp. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể 1 phần hoặc toàn bộ thông tin tùy theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ Khách hàng sử dụng dịch vụ do Công ty cung cấp.
 • Cơ quan nhà nước khi có yêu cầu Công ty cung cấp thông tin Khách hàng để phục vụ quá trình điều tra.
 • Người mua và người bán xảy ra tranh chấp và yêu cầu Công ty là đơn vị hòa giải.
 1. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG TIẾN;

Địa chỉ:  KDC Hoàng Gián Mới – Phường Hoàng Tiến – Thành phố Chí Linh – Tỉnh Hải Dương – Việt Nam;

Email: contact@gommy.com.vn;

Điện thoại: 0220 3591 068.

 1. Phương tiện và công cụ để Khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu www.gommy.com.vn thực hiện việc này.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về người bán đến Ban quản trị của website www.gommy.com.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, www.gommy.com.vn sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của Khách hàng tùy theo mức độ, www.gommy.com.vn.

 1. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng:

Thông tin cá nhân của Khách hàng tại www.gommy.com.vn được www.gommy.com.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của www.gommy.com.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ Khách hàng.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, www.gommy.com.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.

 1. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân Khách hàng

Các thành viên trên trang có quyền gửi khiếu nại về về các vấn đề liên quan tới thông tin cá nhân trên www.gommy.com.vn tới Ban quản trị website qua địa chỉ Công ty hoặc qua email: contact@gommy.com.vn

Khi tiếp nhận thông tin khiếu nại, Ban quản trị website ngay lập tức có trách nhiệm kiểm tra tình trạng thông tin Khách hàng khiếu nại, nguyên nhân và tìm cách khắc phục. Trong trường hợp cần thiết, có thể sử dụng dịch vụ hỗ trợ của các công ty về an ninh mạng.

Thời gian xứ lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân Khách hàng là 30 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại.