Ngói chiếu 200×150 men mờ

1

Kích thước(mm) Số lượng sử dụng(v/m2) Trọng lượng(kg)
 200 x 150 x 13  35  0.8
Clear
X