Ngói hài ri

1

Kích thước (mm) Số lượng sử dụng(v/m2)  Khối lượng(kg)
 220 x 150 x 13 125  0.78

 

Clear
X