LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

“Đổi mới để thành công”

Từ một nhà máy gạch thủ công, Gốm Mỹ đã không ngừng đổi mới trở thành một nhà máy sản xuất với hệ thống máy móc và công nghệ sản xuất hoàn toàn tự động. Ông Dư Đình Mỹ là một nhà lãnh đạo sáng tạo, sự sáng tạo của ông đã giúp cho Gốm Mỹ có được một hệ thống dây chuyền sản xuất tiên tiến được nghiên cứu và lắp ráp hoàn toàn tại Việt Nam. Việc chủ động hoàn toàn trong công nghệ sản xuất giúp Gốm Mỹ giải quyết hiệu quả vấn đề giá thành đem lại giá trị gia tăng rõ ràng cho khách hàng và đối tác.

Các mốc quan trọng tại Gốm Mỹ :

– 05/01/2007:

Công ty cổ phần Hoàng Tiến được thành lập.

– 08/2007 -10/2008:

Hoàn thành dây chuyền 1, chính thức cho ra sản phẩm đầu tiên

-01/09/2014 : Hoàn thành dây chuyền sản xuất gạch cotto tự động số 1, công suât 8500m2/ngày.

– 03/2015: Sản phẩm mang thương hiệu Gốm Mỹ  được tung ra thị trường.

– 04/2015: Khởi công xây dựng dây chuyển sản xuất gạch cotto số 2.

– 11/2018: Hoàn thành dây chuyền sản xuất ngói tự động số 2. Tổng công suất 2 dây chuyền đạt 60 triệu viên ngói / năm.

 

– 11/2010 – 10/2011:

Hoàn thành và đưa dây chuyền số 2 vào vận hành.

– 03/08/2010:

Công ty cổ phần Gốm Mỹ được thành lập.

 

– 10/2015: Hoàn thành dây chuyền tự động số 2 sản xuất gạch cotto. Tổng công suất 2 dây chuyền đạt 5 triệu m2/năm.

– 12/2015: Nhãn hiệu Gốm Mỹ được thống nhất sử dụng làm nhãn hiệu cho tất cả các sản phẩm của 2 công ty.

 

– 08/2017: Hoàn thành dây chuyền sản xuất ngói tự động số 1, công suất 86.000 viên / ngày.

 

– 01/10/2020: Công ty Cổ phần Gốm Mỹ được sáp nhập vào Công ty Cổ phần Hoàng Tiến.

 

Các mốc quan trọng tại Gốm Mỹ :

– 05/01/2007:

Công ty cổ phần Hoàng Tiến được thành lập.

– 08/2007 -10/2008:

Hoàn thành dây chuyền 1, chính thức cho ra sản phẩm đầu tiên

– 11/2010 – 10/2011:

Hoàn thành và đưa dây chuyền số 2 vào vận hành.

– 03/08/2010:

Công ty cổ phần Gốm Mỹ được thành lập.

 

-01/09/2014 : Hoàn thành dây chuyền sản xuất gạch cotto tự động số 1, công suât 8500m2/ngày.

– 03/2015: Sản phẩm mang thương hiệu Gốm Mỹ  được tung ra thị trường.

– 04/2015: Khởi công xây dựng dây chuyển sản xuất gạch cotto số 2.

– 10/2015: Hoàn thành dây chuyền tự động số 2 sản xuất gạch cotto. Tổng công suất 2 dây chuyền đạt 5 triệu m2/năm.

– 12/2015: Nhãn hiệu Gốm Mỹ được thống nhất sử dụng làm nhãn hiệu cho tất cả các sản phẩm của 2 công ty.

 

– 08/2017: Hoàn thành dây chuyền sản xuất ngói tự động số 1, công suất 86.000 viên / ngày.

 

– 11/2018: Hoàn thành dây chuyền sản xuất ngói tự động số 2. Tổng công suất 2 dây chuyền đạt 60 triệu viên ngói / năm.

 

– 01/10/2020: Công ty Cổ phần Gốm Mỹ được sáp nhập vào Công ty Cổ phần Hoàng Tiến.