Chính sách về con người

Đội ngũ nhân lực là nền tảng cốt lõi cho sự phát triển của mỗi doanh nghiệp. Bộ máy nhân lực giống như một con thuyền, trong đó lãnh đạo là người cầm lái còn đội ngũ nhân lực chính là những người cầm chèo. Để doanh nghiệp phát triển bền vững, thì việc duy trì một đội ngũ nhân lực ổn định, nhiệt huyết và hiệu quả là bài toán luôn được đặt lên hàng đầu. Để đạt được điều đó, ban lãnh đạo công ty luôn quan tâm đến các vấn đề như sau:

An Toàn Lao Động

Đây là yếu tố trước nhất trong mọi vấn đề ở một công ty sản xuất. Ý thức được rằng với môi trường sản xuất luôn tiềm ẩn các rủi ro lao động, nên chúng tôi đã cố gắng xây dựng mô hình và các quy chuẩn, điều lệ để nhà máy hoạt động đạt chuẩn theo hệ thống quản lý ISO 9001. Bên cạnh đó, nhà máy thường xuyên tổ chức các buổi học và tập huấn để phổ biến các kĩ năng và nâng cao ý thức an toàn lao động cho công nhân.

Đào tạo kiến thức, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ

Nếu coi tổ chức là con thuyền thì lãnh đạo chính là linh hồn của tổ chức, là những người cầm lái và đưa ra quyết định mang tính chiến lược, tuy nhiên để con thuyền có thể đi được và đi nhanh thì phải phụ thuộc vào những người cầm chèo, tức là đội ngũ. Gốm Mỹ luôn cố gắng tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động để tạo động lực cho nhân viên luôn nỗ lực phấn đấu vươn lên. Một môi trường làm việc lý tưởng sẽ giúp cho nhân viên them yêu thích công việc của mình và phát huy khả năng sáng tạo nhiều hơn.

Nhằm giúp nhân viên mới hội nhập nhanh chóng vào môi trường làm việc và nắm bắt công việc hiệu quả nhất, tất cả nhân sự mới đều được hướng dẫn hội nhập. Nhân viên làm việc tại Nhà Xưởng sẽ được tham gia các lớp đào tạo về kiến thức sản phẩm, kỹ năng/nghiệp vụ chuyên môn theo lộ trình đào tạo hội nhập dành cho từng vị trí công việc. Nhân viên làm việc tại các bộ phận/phòng ban tùy từng vị trí cụ thể sẽ được lên kế hoạch tham gia các lớp đào tạo các kiến thức, kỹ năng/nghiệp vụ chuyên môn của vị trí đảm trách.

Công ty thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo nội bộ, hội thảo và đài thọ chi phí cho CBNV tham gia các khóa đào tạo bên ngoài nhằm nâng cao năng lực đáp ứng tốt nhất yêu cầu công việc.

 Nhân viên có kết quả công việc tốt và thể hiện năng lực quản lý sẽ có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn thông qua việc đề bạt và xem xét của các cấp quản lý (nhằm đảm bảo có cơ hội cho vị trí mới), hoàn thành các nội dung đào tạo tương ứng và được đánh giá đạt qua các giai đoạn đào tạo.

Chương trình Quản trị viên tập sự: nhằm chuẩn bị đội ngũ quản lý trẻ có đầy đủ năng lực và phẩm chất đáp ứng chiến lược phát triển của Công ty.