Chính sách VỀ SẢN XUẤT

Gốm Mỹ đã thiết lập một chuỗi các nhà máy sản xuất hiện đại: hiện chúng tôi đang vận hành 3 nhà máy tại địa bàn tỉnh Hải Dương. Khát vọng của chúng tôi là sản xuất chất lượng sản phẩm cao nhất mà vẫn đảm bảo tối thiểu hóa tác hại đến môi trường. Trên cơ sở đó, chúng tôi đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, tiếp tục cải thiện quy trình sản xuất và thực hiện các biện pháp khác nhau trên toàn bộ chuỗi cung ứng.

Nghiên cứu, phát triển và kiểm soát

Nghiên cứu và phát triển là ưu tiên hàng đầu của Gốm Mỹ. Một nhiệm vụ cốt lõi của chúng tôi đó là tối ưu hóa các quy trình sản xuất hiện tại và phát triển sản phẩm bằng việc đầu tư và áp dụng các công nghệ sản xuất mới, đưa robot và các công nghệ tự động hóa vào vận hành. Hơn nữa, trong mỗi khu vực sản xuất đều có hệ thống kiểm soát kỹ thuật hiệu quả. Họ thu thập dữ liệu liên quan để quản lý và phân tích, đưa ra các giải pháp hữu hiệu.

Gốm Mỹ quản lý chất lượng và môi trường

Hệ thống quản lý chất lượng, bao gồm các yếu tố liên quan đến môi trường, được thiết lập trong tất cả các nhà máy sản xuất của chúng tôi. Phần lớn các nhà máy của chúng tôi được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001. Thông qua các quy trình được xây dựng, chúng tôi tối ưu hóa quy trình sản xuất và tiết kiệm tài nguyên và chi phí bền vững.